Wnioski do pobrania

+48 58 628 10 60

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego, niezbędnym jest złożenie wniosku egzekucyjnego.

  • Do wniosku o wszczęcie egzekucji należy bezwzględnie dołączyć oryginał tytułu wykonawczego, a nadto pełnomocnictwo (jeśli wierzyciel jest reprezentowany przez pełnomocnika) oraz odpis KRS wierzyciela, jeśli wierzyciel jest spółką prawa handlowego.
  • Wniosek należy czytelnie podpisać.
  • W celu przyspieszenia postępowania, należy wskazać jak najwięcej danych identyfikacyjnych dłużnika (Pesel, NIP, REGON, KRS).
  • Wierzyciel może samodzielnie wskazać majątek dłużnika lub zlecić jego poszukiwanie komornikowi.
  • Poniżej wzory wniosków o wszczęcie postępowań prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Katarzynę Lniską.

Formularz kontaktowy