Właściwość Tyretorialna

+48 58 628 10 60

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika (tj. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który obejmuje obszar jak na mapce poniżej), nie dotyczy to spraw:

  • o egzekucję z nieruchomości;
  • o wydanie nieruchomości;
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Egzekucja z nieruchomości

W przypadku egzekucji z nieruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Katarzyna Lniska właściwa jest do egzekucji z nieruchomości położonych na obszarze całego miasta Gdynia.

Zgodnie z art.10 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika (dot. dłużników mających miejsce zamieszkania/siedzibę poza Gdynią).

Zasięg terytorialny apelacji gdańskiej

Formularz kontaktowy