Narzędzia usprawniające postępowanie egzekucyjne

+48 58 628 10 60

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Katarzyna Lniska dysponuje dostępem do następujących systemów ułatwiających i znacznie przyspieszających prowadzenie postępowania egzekucyjnego:

  • Ognivo – system ułatwiający ustalenie rachunków bankowych dłużników i przyspieszający ich zajęcie.
  • CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – umożliwia ustalenie pojazdów wchodzących w skład majątku dłużnika.
  • Pesel-net  pozwala na szybką weryfikację danych dłużnika.
  • EPUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – platforma przyspieszająca i ułatwiająca kontakt z urzędami.
  • PUE ZUS – elektroniczne zapytania do ZUS, pozwalające na szybką weryfikację miejsca zatrudnienia dłużnika.
  • Komornik online – system pozwalający wierzycielowi na dostęp do prowadzonych z jego wniosku postępowań egzekucyjnych.
  • EPU (nr ID komornika: 2956) – komornik obsługuje wnioski składane za pośrednictwem Elektronicznego Postępowania Upominawczego.
  • CBDKW – pozwala na szybkie ustalenie numerów księgi wieczystej nieruchomości dłużnika.
  • CEIDG – baza danych pozwalająca na ustalenie numeru Pesel na podstawie numeru NIP lub Regon, przydatne zwłaszcza w przypadku dłużników prowadzących działalność gospodarczą

Aktualne licytacje komornicze

Dokumenty do pobrania

Formularz kontaktowy